Четвърта партньорска среща

March 5, 2018

Четвъртата работна партньорска среща се проведе на 16 и 17 ноември 2017г. в Лисабон. На това събитие, партньорите по проекта дискутираха разработването на обучителните модули по BACCHUS SME, които следва да се реализират от всички партньори. Също така, обсъдиха и подготвиха материалите да бъдат достъпни на обучителната онлайн платформа по проекта (която все още е в процес на разработване).

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload