3та международна среща

June 29, 2017

На 8 и 9 май 2017 в Пловдив, България партньорските организации участваха в третата среща по проекта. По време на събитието, бяха дискутирани постигантите резултати по първите два проектни модула IO1 и IO2. Също така стартира и работата по третия проектен модул IO3.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload