1ва международна среща

April 25, 2017

 

Началото на Bacchus SME беше официално поставено във Франция през Ноември 2016: партньорите се събраха, за да обсъдят начините и методите за изпълнение на дейностите по проекта.

 

След това те започнаха работа по диагностичния инструмент. Те се съгласиха за начина на набиране на информация чрез фокус групи и чрез въпросници през периода Януари – Февруари 2017 от собственици на винарни (30 въпросника) и от винени туристи (50 въпросника).

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload