Contacts Project Coordinator

CDE Petra Patrimonia

Bd des Martyrs couvent des Cordeliers, 04300 Forcalquier

Mail info@bacchus-sme.eu

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Copyright © 2017 Senscop. All Rights Reserved.

Project references 2016-1-FR01-KA202-023903

Партньорите по проект BACCHUS SME

CDE PETRA PATRIMONIA, Forcalquier, Франци

Кооператив за развитие на професии в 4 направления (Patrimonia, Ingenia, Folia, Maritima) свързани с кетъринг, управление и поддръжка на сградното и природно наследство и устойчиво управление на околната среда.

AIDLEARN, Consultoria em Recursos Humanos, Lda., Lisbon, Португалия

Обучителна и консултантска компания в областта на човешките ресурси, създадена през 2003. Те са експерти в разработването и провеждането на обучения и проекти, насочени към иновациите в образованието и обучителната система и имащи за цел да насърчат организационното обучение, диверсификацията на предлаганото обучение и подновяването на добри практики.

MERIG, Graz, Австрия

Основана през 2003, организацията свързва изследователи и институции от различни области с цел да подпомага общите изследователски проекти, развитието и посредничеството. Основната сфера на експертиза на организацията е общото и професионално образование, управлението и изпълнението на национални и международни проекти, тематична и финансова оценка и качествен контрол на национални и европейски проекти.

MOLISE verso il 2000 scrl, Campobasso, Италия

местна агенция за развитие, чиято цел е да подкрепя и популяризира устойчивото развитие на селските райони, икономическо, социално и бизнес развитие и заетост в регион Молис в синхрон с целите на ЕС и на националните, регионалните и местните правителствени планове за развитие.

UNIVERSIDAD DI SALAMANCA, Salamanca, Испания 

Основан през 1218, той е един от трите най-стари университети в Европа. Университетът има множество факултети и изследователски институти в областта на науката и изкуствата. През 2011 кампусът му е награден с статус за международно отличие

DAKOM, Plovdiv, BULGARIA 

частна организация, работеща в сферата на икономическата и финансова консултация на фирми от различни области.