Contacts Project Coordinator

CDE Petra Patrimonia

Bd des Martyrs couvent des Cordeliers, 04300 Forcalquier

Mail info@bacchus-sme.eu

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Copyright © 2017 Senscop. All Rights Reserved.

Project references 2016-1-FR01-KA202-023903

Крайни резултати

-  Кратко резюме за Организационното развитие на МСП

-  Кратко резюме за сектора на винения туризъм

Насърчаване на професионализъм у заинтересованите страни във винения туризъм, което е проблем за всички европейски производители на вино.

 

Виненият туризъм е с широка дефиниция и включва посещение на лозовите масиви, на винарни и винени региони, с цел откриване на нови вина или за туристическо преживяване на селския начин на живот, асоцииран с насладата към виното. Тя включва комбиниране на вина и храни, природа и културни дейности, свързани с производството на вино или традициите на съответните лозаро-винари и винарни. Към момента, този туристически сектор е организиран по различен начин в европейските страни, общото е че е бързоразвиващ се навсякъде по света.

Партньорите проведоха изследване, чрез две анкети - едната за винарни, а другата за вино туристи, за да разберат нуждите от обучение в сферата. Проучването се проведе в следните 6 страни партньори: Австрия, България, Франция, Италия, Португалия и Испания от януари 2017 г. до март 2017 г. Общо 195 винарни и 396 винени туристи попълниха въпросниците. Тези проучвания дадоха ясни индикации за очакванията и тенденциите за развитие на винения туризъм, като по този начин позволиха на партньорите да дефинират принципите на качествения подход в тази област и да определят основните нужди по отношение на професионалното обучение. Констатациите могат да бъдат обобщени, както следва: 

 

 • Тъй като повечето туристи, за да организират пътуването си използват интернет, уеб страниците на винарните трябва да бъдат създадени така, че да популяризират винения туризъм, а не само техните вина.

 • Заинтересованите страни трябва да осъзнаят, че регионалното сътрудничество и координираното управление ще стимулират регионалната икономика.

 • Необходимо е да се установят стратегически отношения и партньорство с хотелиерския и ресторантьорския бизнес, за да се привлекат повече посетители.

 • Персоналът трябва да бъде обучен, за да може да комуникира на посетителите всички знания, свързани с виното, и да обучава потребители на вино.

 • Персоналът на винарната трябва да преминава обучения за традициите на виното, културната оферта и историята на виното.

 • Също така, те трябва да получават чуждоезиково обучение и дигитален маркетинг.

 • Голяма част от туристите изразяват силна мотивация и/или интерес да участват в различни активности свързани с винен туризъм и да научат повече за вината и за процеса по винопроизводство. Ето защо, следва да се предлагат нови иновативни активности, за да се подобри тяхното преживяване и да се удължи престоят им.

 • Винарите трябва да си сътрудничат в разработването на винени маршрути около исторически, културни и природни забележителности, така че виненият туризъм да може да се ползва от разнообразието на услуги и ресурси.

- BACCHUS SME Образователен пакет и диагностичен инструмент

Иновативен процес на обучение, който да стимулира развитието на качествени оферти във винения туризъм и професионализирането на всички ключови участници

 

За да отговорят на идентифицираните нужди от обучение на участниците, по време на фазата на анализ на нуждите, партньорите по проект BACCHUS SME, разработиха обучителен курс, основан на принципите на B Learning, който включва съвместното използване на онлайн обучение и класическия „лице в лице“ вариант на обучение. Същността на процеса бе създаването на достъпна за всички платформа zа електронно обучение BACCHUS SME.

 

Ключовите елементи на обучителния модел и платформата BACCHUS СМЕ са:

(1) диагностичен инструмент, който позволява извършване на самооценка за всеки модул,

(2) определяне на индивидуалната учебна програма, в зависимост от резултатите на обучаемите от използването на инструмента за анализ и техния предишен опит, настоящите им бизнес интереси, лични цели за обучение, възможност и др.

(3) цялостен курс на обучение, организиран в 9 модула, със специфични учебни цели, с възможност за съдействие от преподавател, дистанционно обучение и онлайн възможност за предоставяне на обратна връзка.

(4) крайна оценка на компетенциите, придобити по време на целия курс BACCHUS SME или от преминатите модули.

 

Представяне на обучителния курс BACCHUS

Деветте модула включват самостоятелно обучение, което е подкрепено от онлайн съдържание, дистанционно обучение и опционално подкрепа от обучител и други обучаеми.

За да завърши целия курс на обучение, обучаемият е необходимо да премине през деветте модула и е препоръчително да присъства на три / четири дискусии „лице в лице“, но това е индивидуално за всяка група (обучители и обучаеми) да определят броя на срещите, които да се организират. Обучаемият може да определи за себе си темпото и реда, по които да премине модулите. 

Във всеки модул има следната структура:

Съдържание на модула: Начало; Цели на обучението; Времеви график; Планиране; Въведение; Съдържание; Полезни връзки; Казуси; Упражнения; Обобщение на ключови аспекти; Библиография.

Упражненията, които трябва да бъдат направени, ще подпомогнат обучаемия да усвои съдържанието и да провери разбирането си по темата. Преподавателят дава оценка.

Всеки модул завършва с казуси, за които обучаемият следва да използва теорията (и разбиране) за решаване на описания проблем. По този начин, обучаемият показва усвоените компетентности. Резултатът от тези казуси се оценява от преподавателя.

 

Деветте тематични области са обобщени в следващите страници:

 • Виненият туризъм като бизнес възможност

 • Иновативни продукти и услуги за винения туризъм

 • Туризмът и туристът

 • Английски език за винен туризъм

 • Техники за комуникация и кооперативност 

 • Маркетинг на винения туризъм

 • ИКТ приложими за винен туризъм и дигитален маркетинг

 • Винен туризъм и културно наследство

 • Съчетания между вино и ястия.

- Платформата за електронно обучение на BACCHUS

Курсът за обучение е достъпен онлайн на платформата за проекти за МСП на BACCHUS: www.bacchuslearning.eu

За да се ангажират или следват курсовете по смесено обучение на МСП в BACCHUS, са разработени два ръководства: