Contacts Project Coordinator

CDE Petra Patrimonia

Bd des Martyrs couvent des Cordeliers, 04300 Forcalquier

Mail info@bacchus-sme.eu

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Copyright © 2017 Senscop. All Rights Reserved.

Project references 2016-1-FR01-KA202-023903

Дейности

Пo проектa BACCHUS SME бе предвидено разработването на инструмент за диагностика и иновативен курс за обучение, които са достъпни на онлайн обучителната платформа BACCHUS SME и осигуряват начално или непрекъснато обучение за МСП компаниите в сферата на винения туризъм.

За постигането на гореспоменатите цели, по проектът бе разработен аналитичен инструмент за диагностика на организациите – винопроизводители. Инструментът подпомага МСП за определяне на техните нужди от обучение в областта на винения туризъм и за разработването на планове за подобряване на качеството на предлаганите услуги. Също така, инструментът следва да улесни организационното развитие на МСП в сектора на винения туризъм във винарските районите на партньорските страни.

Въз основа на специфичните нужди, идентифицирани по време на етапа на анализ и изследване, партньорството е разработило инструмент за диагностика и иновативен курс на обучение, който включва дистанционно обучение и часове „лице в лице“.

Курсът бе тестван от няколко представители на МСП от винения сектор, от партньорските страни. Обучението е достъпно онлайн на платформа BACCHUS SME на проекта: www.bacchuslearning.eu

 

Целева  група по проект BACCHUS SME са МСП от сферата на винения туризъм и:

  • Ключови лица и заинтересовани страни от винарския сектор като лозари, винопроизводители, академични институции с отдели, свързани с виното;

  • Асоциации за местно и регионално развитие, обществени туристически организации, експерти по винен туризъм, представители на ПОО, консултанти / обучители и др.